Yayınlar

2012 "Divriği Kalesi 2012", 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 2013, Muğla, Ankara 2014, s.166-167
   
2011 "Divriği Kalesi 2011", 34. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 28 Mayıs-01 Haziran 2012, Çorum, s.415-426 [A.B.Akay ile]
   
2010 "Divriği Kalesi 2010", 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 23-28 Mayıs 2011, Malatya, 4, Ankara 2012, s.437-446 [A.B.Akay ile] 
   
2009 Bildiri Basılmamıştır.
   
2008 Sadece 10 gün çalışıldığı için bildiri verilmemiştir.
   
2007 "Divriği Kalesi 2007", C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 34/1, Mayıs 2009, s.38-42
   
2006 "Divriği Kalesi Yüzey Araştırması 2006", 25. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, 28 Mayıs-01 Haziran 2007, Kocaeli, Ankara 2008, s.247-256 [M.A.Eser ile]


 

Copyright © Divriği Kalesi Kazısı

 Web Dizayn Dara Tasarim