2006 - 2015 Yılı Çalışmaları


2006 Yılı Çalışmaları
 

Bu çalışma sezonunda, Kösedağ Savaş Alanı Araştırmaları kapsamında yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık olarak 1 hafta boyunca alan taranmış, seramik örnekleri toplanmış ve kazı başvurusu yapılmıştır.


 

2007 Yılı Çalışmaları

Kale Camisinde yapılmakta olan onarım çalışmaları, kazı planının değiştirilmesine neden olmuştur. Bu amaçla, Yukarı Kilise adı verilen yapının temizlik çalışmalarına başlanmıştır.

Giriş cephesi dışında, batı, kuzey ve doğu duvarları yaklaşık örtü seviyesine kadar sağlam olmakla birlikte, dışta özellikle kuzey cephesi hemen hemen örtü seviyesine kadar moloz ile örtülü olan yapı, doğuda yamaca yaslanmış olarak inşa edilmiştir. Yapının içerisi, zeminden yaklaşık olarak 1.20 m. yükseklikte moloz ile dolmuştur.

5 Eylül 2007 tarihinde başlanan çalışmalarda öncelikle; yapı içerisinde, son dönemde oluşan moloz tabakası kaldırılmış ve örtü sisteminin çökmesi ile oluşan dolgu tabakaya ulaşılmıştır. 19 gün süren temizlik çalışmaları sırasında, yapı etrafında da mümkün olduğunca temizlik yapılmıştır.

Kale ve çevresine ait 1:1000 ölçekli bir hâlihazır harita yapımı da gerçekleştirilmiştir. Aynı sezon içersinde, kale surları da incelenmiş ve durumları kazı raporunda belirtilmiştir.
 


 

2008 Yılı Çalışmaları

Sivas İli, Divriği İlçesi’nde yer alan Yukarı Kilise’de yürütülen kazı çalışmaları, 25.08.2008 – 05.09.2008 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Dört işçi ve on öğrenci ile on bir iş günü süren çalışmalarda, kuzey-güney doğrultusundaki dikdortgen planlı kilisenin doğu nef tabanının ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır.


 

2009 Yılı Çalışmaları

3 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 2009 yılı çalışmaları sırasında; Yukarı Kilise temizlik çalışmaları ile birlikte sur içi alanda, K1 ve K2 adı verilen açmalarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Kazının ilk günleri, Yukarı Kilise ve kale kapısında genel temizlik gerçekleştirilmiştir. Temizlik çalışmalarına işçilerle birlikte tüm ekip katılmıştır. 2008 yılında açılmış olan merdiven basamakları da yenilenmiştir.


 

2010 Yılı Çalışmaları

Divriği Kalesi 2010 yılı çalışmalarının Ana Kapı ve Sultan Kapısı olarak kullanılmış olduğu değerlendirilen Güney Kapı’da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Çalışmalar 19 Temmuz–8 Eylül tarihleri arasında ve 44 işçi ile gerçekleştirilmiştir.

Her yıl olduğu gibi çalışmalara genel temizlik yapılarak başlanmıştır. Temizlik sonrası ekip ikiye ayrılarak, adı geçen kapıların açılmasına başlanmıştır.

Çalışılan tüm alanlarda Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sırlı, sırsız, sırlı bezekli çanak çömlek parçaları, pişmiş toprak lüle parçaları, farklı renkte cam hamurundan bilezik ve boncuk parçaları, pişmiş toprak künk parçaları ile ponza taşından bir adet tezgâh ağırlığı ele geçmiştir.


 

2011 Yılı Çalışmaları

Divriği Kalesi 2011 yılı çalışmaları, 18 Temmuz-15 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazıya Bakanlık Temsilcisi olarak Konya Müzesi'nden Sanat Tarihçisi Sayın Ali Akyıldız katılmıştır.

Çalışmalar, yukarıdan aşağıya doğru;

Kale Camii Güneyi,
Bayrak Direği Çevresi,
Sultan Kapısı,
Ana Kapı ve
Anonim Yapı'da gerçekleştirilmiştir.

Kazıya Katılanlar

Celal Çetin (Sanat Tarihçisi)
Kübra Karabulut (Sanat Tarihçisi)
M. Cahit Altun (Sanat Tarihçisi)
M. Ali Doğan (Sanat Tarihçisi)
Oktay Gündoğdu (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Ferdi Cibo (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Güven Altuntaş (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Yunus Aydın (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Fatih Şen (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Gizem Yarar (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Esma Ateş (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Sunay Tufan (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Erdal Hasar (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Özgür Dülger (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Ali Aydoğan (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Ahmet Faruk Sayar (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Kübra Güçyetmez (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Sema Kuşbaşoğlu (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Handan Akdovan (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Rabia Demirören (C.Ü. Antropoloji Bölümü)
Tuğba Kiriş (S.Ü. Arkeoloji Bölümü)
Sait Yılmaz (DEÜ, Arkeoloji Bölümü)

2012 Yılı Çalışmaları

Divriği Kalesi 2012 yılı çalışmaları, 01 Ağustos-01 Ekim 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazıya Bakanlık Temsilcisi olarak Tokat Müzesi'nden Sanat Tarihi Uzmanı Sayın Saliha İçen katılmıştır.

2012 sezonu çalışmaları şunlardır:

Kale Camii Güneyinde kalan alanın açılması,
Sultan Kapısı bölümünde teraslama çalışmalarına devam edilmesi,
Ana Kapı bölümünde açığa çıkmaya başlayan yapıların ortaya çıkarılması ve doğuya doğru teraslama çalışması yapılması.
Anonim Yapı ve etrafının açılmaya devam edilmesi,
Acil koruma önlemleri çerçevesinde, duvarların dondurulması.

Kazıya Katılanlar

Celal Çetin (Sanat Tarihçisi)
Kübra Karabulut (Sanat Tarihçisi)
Oktay Gündoğdu (Sanat Tarihçisi)
Ferdi Cibo (Sanat Tarihçisi)
Ali Şaştım (Sanat Tarihçisi)
Sunay Tufan (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Erdal Hasar (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Özgür Dülger (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Ali Aydoğan (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Hakan Çağlar (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Orhan Aydın (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Özge Atakuru (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)
Bengin Bilici (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü)


 

2013 Yılı Çalışmaları

2013 yılı çalışma planı şu şekilde gerçekleştirilecektir:

Bayrak Direği Çevresi Çalışmaları, Kaldığı Yerden Devam Edecektir,
Sultan Kapısı'nın Açılması Çalışmalarına Başlanacaktır,
Sur İçi Bölümde Genel Temizlik Yapılacaktır,
Anonim Yapı'nın Temizlenmesine Devam Edilecektir.


Bakanlık Temsilcisi, Kayseri Müzesi Uzmanlarından Sayın Sezai Arık

Kazı Ekibi

Yrd.Doç.Dr. Muhammed Görür (Kazı Başkan Yardımcısı)

Yrd.Doç.Dr. Meryem ACARA ESER

Dr. Mustafa Bulut



1) Celal ÇETİN (Sanat Tarihçisi)

2) Oktay GÜNDOĞDU (Sanat Tarihçisi)

3) Kübra KARABULUT (Sanat Tarihçisi)

4) Özgür DÜLGER (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi)

5) Erdal HASAR (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi)

6) Ali AYDOĞAN (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi)

7) Orhan AYDIN (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi)

8) Hakan ÇAĞLAR (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi)

9) Semih KARAASLAN(C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi)

10) Bengin BİLİCİ (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi)

11) Hafize KURT (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi)

12) Gökhan YILMAZ (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi)

13) Tayfun ÖZDEMİR (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi)

14) Muhammet PAÇA (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi)

15) Faruk BULDUK (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi)

16) Mustafa GÖNÜLALAN (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi)

17) Leyla BAYBARS (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi)

18) Özge ATAKURU (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi)

19) Sema AYDIN (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi)

20) Barış KORKMAZ (C.Ü. Sanat Tarihi Bölümü Öğrencisi)

21) Yusuf ERTAŞ (Karabük Üniversitesi, Sanat Tarihi)

22) Yusuf KURT (Karabük Üniversitesi, Sanat Tarihi)

23) Oktay YERLİ (Karabük Üniversitesi, Sanat Tarihi)

24) İbrahim TATAR (Karabük Üniversitesi, Sanat Tarihi)

25) Hatice ÖZDOĞAN (Karabük Üniversitesi, Sanat Tarihi)

26) Halil GÜNGÖR (Karabük Üniversitesi, Sanat Tarihi)

27) Gamze ÇAMURCU (Karabük Üniversitesi, Sanat Tarihi)

28) Burcu ERAY (Karabük Üniversitesi, Sanat Tarihi)


 

2014 Yılı Çalışmaları


 

2015 Yılı Çalışmaları


 


 

 

...

Haber Tarihi25-01-2015


 

Copyright © Divriği Kalesi Kazısı

 Web Dizayn Dara Tasarim